Až uvidíte tyto optické klamy, už nikdy nebudete věřit svým očím!

Náš mozek si vyvinul jisté mechanismy, které nám umožňují rychleji vnímat komplexnost světa kolem nás. Právě proto se může stát, že nevidíme to, co před námi je, ale to, co si myslíme, že tam je.

Oba čtverce mají stejnou barvu. Zakryjte si palcem spáru mezi nimi a uvidíte sami.

opticke-iluze1

To samé, čtverce A a B mají naprosto stejnou barvu.

opticke-iluze2

Tady je důkaz.

opticke-iluze3

Zašilhejte a uvidíte známou tvář.

opticke-iluze4

10 sekund koukejte na její nos, pak se podívejte proti zdi nebo jinému světlému podkladu a rychle mrkejte.

opticke-iluze5

Tato auta jsou za sebou seřazena podle velikosti, že? Omyl!

opticke-iluze6opticke-iluze7

Když se podíváte na obrázek jako celek, zdá se, že jednotlivé tečky mění barvu, podle toho, kam zrovna putují. Barva se však u žádné tečky nemění.

opticke-iluze8

Zaměřte se na křížek uprostřed. Prázdné místo už nebude tak prázdné.

opticke-iluze9

Že by obrovský glóbus uprostřed Paříže?

opticke-iluze10

Ne, jen další iluze.

opticke-iluze11

Jaký oranžový kruh je větší?

opticke-iluze12

Žádný, jsou naprosto stejné.

opticke-iluze13

Dívejte se na žlutou tečku a přibližujte nebo oddalujte hlavu od monitoru. Růžové kruhy se začnou otáčet.

opticke-iluze14

Vydržte se dívat na tento obrázek alespoň 30 sekund. Pak se podívejte na fotku z filmu Počátek dole.

opticke-iluze15opticke-iluze16

Amesův pokoj využívá stavbu prostředí („menší strana“ je dále, „větší strana“ má snížený strop) vůči pozorovateli, takže si myslíme, že se výška lidí mění.

opticke-iluze17

Žlutý i modrý blok se pohybují naprosto stejně. Jen si počkejte, až zmizí černé pruhy.

opticke-iluze18

Přibližujte a oddalujte hlavu od monitoru. Bílá zář bude měnit svůj jas.

opticke-iluze19

Pozorujte tečku, dokud se nenačte pruh dole. Pak se obrázek změní v černobílou fotku. Vy ji ale uvidíte barevnou. Do té doby než mrknete.

opticke-iluze20

Všechny tečky na obrázku jsou bílé. Nevěříte, že?

opticke-iluze21

Jak si jednoduše udělat animaci.

opticke-iluze22

Papírové postavičky se samy od sebe nenatáčejí. To už je prostě k neuvěření.

opticke-iluze23

Žádný kruh se ve skutečnosti nehýbe.

opticke-iluze24

Ani tady.

opticke-iluze25

A ani tady.

opticke-iluze26

Jakým směrem se metro pohybuje? Když budete koukat dlouho nebo mrknete, směr se změní.

opticke-iluze27

To samé platí pro tanečnici uprostřed. Ta se bude pohybovat podle toho, na který obrázek po stranách se předtím podíváte.

opticke-iluze28

Umělci nás také dokážou zmást svými výtvory.

opticke-iluze29opticke-iluze30opticke-iluze31opticke-iluze32

Dívejte se na zelenou tečku. Co se stane s těmi žlutými?

opticke-iluze33

Že ženy na prvním obrázku vypadají dobře? No, jen mají obrácená ústa a oči…

opticke-iluze34opticke-iluze35

Horizontální čáry jsou naprosto souběžné.

opticke-iluze36

Tyto kruhy jsou kulaté a nijak se navzájem nedotýkají.

opticke-iluze37opticke-iluze38

Voda v jezeru Flathead v Montaně je tak průzračná, že vytváří iluzi mělkého dna. Skutečná hloubka je však 112 metrů.

opticke-iluze39

Zakryjte si prostředek nebo strany a budete si myslet, že se pohyb zrychlil.

opticke-iluze40

Očím ani mozku se zkrátka nedá věřit!

Sdílejte tyto optické klamy s ostatními!