Pomocí těchto domků si lépe představíte, čím prochází lidé s psychickým onemocněním…

Španělský umělec Federico Babina se ve svém projektu Archiatric snaží nastínit psychická onemocnění skrze architekturu domků, aby si je lépe představili i ti, kteří jimi netrpí.

Úzkost

Deprese

Insomnie

Demence

Schizofrenie

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Autismus

Alzheimerova choroba

Bipolární porucha

Fobie

Paranoia

Dyslexie

Porucha příjmu potravy

Disociativní porucha

Porucha pohlavní identity

Narkolepsie

K psychicky nemocným lidem stále panují předsudky a nepochopení ze strany široké společnosti. Přitom by stačilo, aby se o tomto problému více mluvilo.

A projekty, jako je ten Federicův, k tomu výborně přispívají!